Privacyverklaring

Over LEVIEN

Om onze diensten te kunnen leveren en onze klanten en partners te kunnen informeren, slaan wij persoonsgegevens van de contactpersonen van deze organisaties op. Daarbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’. In onze privacyvoorwaarden hebben wij beschreven hoe wij als organisatie omgaan met het delen en verstrekken van deze persoonsgegevens. Ook hebben we hierin vermeld welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen om onder meer misbruik of verlies van persoonsgegevens tegen te gaan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LEVIEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LEVIEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LEVIEN verstrekt. De gegevens komen ook terecht op de mailserver van Hosting ghp-online, Laren.

 LEVIEN  kan de volgende persoonsgegevens verwerken :

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

 

WAAROM LEVIEN GEGEVENS NODIG HEEFT

LEVIEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden

Daarnaast kan LEVIEN uw persoonsgegevens gebruiken  in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit organisatorische-; en/of adviserende-; dienstverlening

 

HOE LANG LEVIEN GEGEVENS BEWAART

LEVIEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Gegevens van projecten worden 10 jaar bewaard.

 

DELEN MET ANDEREN

LEVIEN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LEVIEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder uw IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LEVIEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

RECHTEN : GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 • U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft recht op het indienen van een klacht via Autoriteit Persoonsgegevens
 • U heeft recht op overdracht van gegevens
 • U heeft recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@levien.nu. LEVIEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

LEVIEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website LEVIEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LEVIEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LEVIEN via info@levien.nu . LEVIEN is als volgt te bereiken

 • Rijksstraatweg 52, 7384 AD, Wilp
 • 06  11723897