LEVIEN in 2013 | 13-07-2017

In 2013 vervolgt LEVIEN de weg die in 2012 ingeslagen is.

In 2012 is LEVIEN de volgende werkzaamheden gestart die doorlopen in 2013:

  • projectleider implementatie Ketensamenwerking bij woningbouwcorporatie Elkien;
  • trainer klantgericht werken bij totaalonderhoudsbedrijf Mens Zeist;
  • organisatieadviseur en trainer bij de oprichting van een handelsorganisatie nieuwe stijl, start van de BV Five star power glue;
  • Organisatieadviseur bij de implementatie van een vastgoedonderhoud adviesorganisatie, start van de organisatie Uwooncoach.

 

Vanuit mijn 3 gezichten ondersteun ik de organisaties in de veranderingsprocessen, gericht op een volgende ontwikkelstap. Als inhoudelijke vakman begeleidt LEVIEN onderhoudsbedrijven en woningbouwcorporaties die samen willen werken in ketenverband. Als lerende leraar zet LEVIEN inhoudelijke kennis in om bedrijven te helpen die meer vraaggericht willen werken. Als creatieve kunstenaar begeleidt LEVIEN startende bedrijven die op een nieuwe slimme manier vorm en inhoud willen geven aan hun bedrijfsvoering.

Maandag 28 januari 2013

Delen:

« Terug naar het overzicht