Foto albums

LEVIEN is facilitator en heeft een ondersteunende rol. CoP’s zijn niet lineair aan te sturen, zoals projecten en programma’s met formele planning, controle en beheersingsmechanismen. Tussen de initiator, die grip wil hebben en snelle resultaten wil zien, en de facilitator die de nadruk legt op stimuleren en faciliteren van de community kan er spanning ontstaan. LEVIEN acteert in dit spanningsveld.

 

Als een soort tweede ring rond de CoP, werkt LEVIEN met een visiegroep waarin belanghebbenden ervaringen en tussentijdse resultaten uitwisselen. Ook heeft de visiegroep een rol in het borgen van de resultaten de CoP.

 

Als voorbeeld verwijs ik u naar de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken. In samenwerking met SBRCURnet heb ik mede vorm gegeven aan deze CoP.