Foto albums

Sparring is maatwerk en is afhankelijk van de klantwens. We beginnen met een intakegesprek, waarin we naast het kennis maken de te behandelen onderwerpen bespreken. 
In deze fase is het van belang dat we vertrouwen in elkaar hebben, als dat zo is dan kan er gestart worden met het maken van een roadmap voor een sparring-sessie. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de vorm, duur en prijs.
 
Tijdens het gesprek zullen gevraagd en ongevraagd feed-back en adviezen gegeven worden. LEVIEN kan na afloop een kort verslag maken met daarin een weergave van de besluiten, conclusies, adviezen en actiepunten.
 

LEVIEN focust zich op de volgende diensten:

  1. Organisatie verander trajecten, met het Inmensgrow- programma
  2. Doelgericht ontwikkeling op gebied van:
  • Management- en leiderschap- vaardigheden
  • Leef/ werk stijl verandering
  • Beweging
  • Voeding